Tattoo_Afspraak_Informatie

Aanbetaling.

• Iedere tattoo sessie moet worden aanbetaald op de zelfde dag als de afspraken worden ingepland.
• De aanbetaling is minimaal €80.- PER sessie.
• Per sessie wordt de aanbetaling in mindering gebracht die voor die dag van toepassing is.
• De rest van de aanbetaling blijft gewoon staan tot de volgende sessie.
• Wanneer er een online bespreking is, wordt er een betaalverzoek gestuurd.

 Aandoening.

• diabetes • hemofilie • chronische huidziekte • allergie voor tatoeagematerialen of inkten • immuunstoornis • hart- en vaatafwijkingen • metaalovergevoeligheid • pleisterallergie

 Algemene voorwaarden.

0.1. Eigen Risico:
Iedereen bevindt zich in onze shop op eigen risico. 
0.2. Individu:
Iedere klant is een eigen individu en zal als zodanig behandeld worden.
0.3. Rookverbod:
Er geldt een algemeen rookverbod.
0.4. Alcohol en drugs:
Klanten onder invloed van alcohol en/of drugs wordt de toegang geweigerd.
0.5. Toegang minimale leeftijd:
Personen onder de 13 jaar mogen onze shop niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d.
0.6. Schade / Verlies:
Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen.
0.7. Diefstal:
Bij diefstal, bedreiging of andere ongeregeldheden wordt altijd de politie ingeschakeld. 
0.8. Balie:
Het is verboden achter de balies te komen, tenzij we dit vragen.
0.9. Film:
Het is verboden te filmen in onze shop, zonder gevraagde toestemming.
10. Foto's:
10.1 Foto's mogen alleen gemaakt worden van de getatoeëerde of gelaserde klant, als hierom aan ons toestemming is gevraagd.
10.2 Er mogen nooit foto's gemaakt worden van de voorbeelden en foto’s in onze shop.
10.3 De foto's die wij van je tatoeage en / of gelaserde tatoeage nemen, mogen wij gebruiken voor reclame doeleinden. 
11. Weigeren:
Wij behouden ons het recht voor om tatoeages of laser behandelingen te weigeren zonder opgaaf van reden.
12. Economische omstandigheden:
Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van tatoeages en laserbehandelingen aan te passen aan de economische omstandigheden.
13. Rechten:
13.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven prijzen bij een prijs opvraag.
13.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aantal geschatte tatoeage uren die wij opgeven. De tijd wordt door ons ingeschat en is niet bindend.
13.3 Wij behouden ons het recht voor om personen te weigeren zonder opgaaf van reden.
14. Toestemming:
Iedere klant moet een toestemmingsverklaring invullen en bij minderjarigen de ouder of voogd. Zie punt 17 voor de minimale leeftijd.
15. Allergie / aandoeningen:
Elke vorm van allergie / aandoening o.i.d. die de behandeling of genezing kan beïnvloeden, moet vooraf aan ons gemeld worden.
16. Aansprakelijk:
Iedere huid is anders en kan dus anders reageren op een behandeling. Team Tattoo Herco kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Bij tatoeages betreft dit bijvoorbeeld het uitvloeien / "wash-out" van de tattoo. Bij twijfel kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen en wij kijken dan samen naar een passende oplossing.
17. Behandelings leeftijd:
Tatoeage en laserbehandeling
17.1 Vanaf 18 jaar zonder toestemming van ouder of voogd;
17.2 Bij 16 en 17 jaar: Je ouder of voogd moet meekomen voor toestemming;
17.3 Onder de 16 jaar behandelen wij niet. 
17.4 Kinderen onder de 13 jaar mogen onze shop niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d.
18. Teken opdrachten:
Tekenopdrachten die we via e-mail, telefonisch of per post ontvangen, tekenen wij tegen een tarief van € 80.- per uur. We geven via e-mail een geschat aantal uren en de kosten door. Het bedrag moet vooraf worden voldaan via een betaalverzoek die je per mail of sms ontvangst.
Tekenopdrachten die besproken worden in de shop worden onder normale omstandigheden gratis getekend, mits de daaruit voortvloeiende tatoeage bij ons wordt gezet, anders tekenen wij tegen een tarief van € 80.- per uur. Komt er uit deze bespreking (nog) geen afspraak voor het zetten, dan is de bespreek afspraak vanzelfsprekend ook gratis. Bij annulering lees punt 21.
19. Kopieën:
Wij verstrekken nooit kopieën, webadressen, teken-info o.i.d. en er mogen geen foto's worden gemaakt van tatoeage opdrachten / schetsen totdat de tatoeage daadwerkelijk door ons is gezet. Wij hebben hier in het verleden vaak negatieve ervaringen mee gehad. (Klanten gaan met ons ontwerp naar beunhazen. Of vrienden / familie willen je vaak op andere gedachten brengen wat betreft het ontwerp wat wij samen met jou uitgebreid hebben ontworpen als een unieke tatoeage.) 
Nadat de tatoeage is gezet, kun je altijd het voorbeeld nog mee krijgen als je dit mocht willen. 
20. Wijziging van jouw tatoeage:
20.1 We geven je genoeg gelegenheid om al je wensen met ons te bespreken, dit mag zelfs tot meerdere keren, voordat we een afspraak maken voor het zetten.
Na het bespreken van jouw tatoeage werken wij de werktekening zo snel mogelijk uit, meestal doen we dit binnen 5 dagen na het maken van je afspraak. Mocht je dus in twijfel komen of nog een verandering willen doorgeven, doe dit dan binnen 5 dagen na het bespreken, anders wordt je aanbetaling gebruikt voor tekenkosten en voor tegemoedkoming in de gemaakte kosten van de eventuele aanpassing en of verandering. 
Besluit je dat je toch een andere tatoeage wilt, of wil je de bestaande tatoeage helemaal aanpassen na die 5 dagen zoals hierboven beschreven, dan brengen we kosten in rekening die minimaal gelijk staan dan je aanbetaling groot is.
20.2 Wil je een compleet andere tatoeage en is de tekening al helemaal uitgewerkt en getekend door ons, dan betaal je voor de gemaakte teken-uren van de te vervallen tatoeage. Dit kost €80.- per uur tekenwerk, met een minimum van €50.-  Voor de volgende afspraak geldt een nieuwe aanbetaling.
20.3 Bij een kleine verandering berekenen wij de tekenkosten door met een minimum van € 35.-
20.4 Betreft het een standaard tatoeage, rechtstreeks uit onze pc, waar we niets aan hebben veranderd, kom dan zo snel mogelijk (minimaal 10 werkdagen voor je afspraak) langs om een andere tatoeage uit te zoeken. Je bent dan niet je aanbetaling kwijt, tenzij er tekenwerk bij komt kijken. In dat geval worden de kosten hiervoor in rekening gebracht die minimaal gelijk staan dan je aanbetaling groot is..
20.5 Zoek je een grotere of kleinere tatoeage uit, dan bestaat de kans dat er een aanbetaling bij komt en dat jouw afspraak moet worden verzet in verband met de eventuele aangepaste tijd die voor je nieuwe tatoeage nodig is.
20.6 Wil je de voor jou getekende tatoeage verkleinen, neem dan z.s.m. contact met ons op, minimaal 5 werkdagen vóór je afspraak. Als het technisch mogelijk is de tatoeage te verkleinen, dan wordt de prijs aangepast in jouw voordeel.
20.7 Besluit je op de dag van de afspraak dat je speciaal gemaakte tatoeage kleiner moet, dan blijft de afgesproken prijs gelden zoals op het aanbetalingsformulier staat. Dit in verband met de voor jou ingeplande tijd.
20.8 Wil je de voor jou getekende tatoeage vergroten, neem dan z.s.m. contact met ons op, minimaal 5 werkdagen vóór je afspraak. Je afspraak wordt mogelijk verzet, of er wordt een vervolgafspraak gemaakt. Deze vervolgafspraak moet ook worden aanbetaald. De prijs van de tatoeage wordt aangepast, 30% grotere tatoeage betekent 30% duurder etc.
21. Annuleren van afspraak:
21.1 Wil je jouw tatoeage afspraak helemaal of gedeeltelijk annuleren, dan ben jij je aanbetaling kwijt. We berekenen dan minimaal €100.- voor de tijd van het bespreken van je tatoeage, wij hebben hier veel tijd ingestoken (of gaan dit nog doen). Annuleren is enkel en alleen telefonisch mogelijk op nummer 0570-561275. Dit bespreken is enkel en alleen gratis als de tatoeage daadwerkelijk wordt gezet bij ons. 
21.2 Is de tatoeage op het moment van annuleren ook al getekend, lees dan punt 21.3. De (reeds gedane) aanbetaling zal enkel en alleen worden doorgeschoven na de volgende afspraak wanneer er direct bij het annuleren een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Deze nieuwe afspraak moet (onder normale omstandiheden) binnen 12 maanden vallen na de originele, eerder gemaakte afspraak. Er zal geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.
21.3 Voor de grotere tatoeages met veel tekenwerk, meestal afspraken van meer dan 8 uur tatoeëren, moet er soms extra aanbetaald worden voor het tekenen. Deze extra aanbetaling, van €80.- per teken uur, zal worden berekend aan de geschatte aantal teken uren en wordt bij de laatste sessie in het geheel verrekend. 
21.4 Verzetten van je afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, zie punt 24. Je behoudt dan ook je aanbetalingen.
22. Zonder reden van opgaaf niet komen opdagen op afspraak:
22.1 Kom jij niet opdagen op je afspraak, dan ben je minimaal je aanbetaling kwijt. We berekenen dan tevens minimaal €100.- voor de tijd van het bespreken van je tatoeage, wij hebben hier veel tijd ingestoken (of gaan dit nog doen). Dit bespreken is enkel en alleen gratis als de tatoeage daadwerkelijk wordt gezet bij ons. 
22.2 Is de tatoeage op het moment van niet komen opdagen, ook al getekend, dan berekenen wij hiervoor €80,- per uur tekenwerk bovenop de €100.- voor het bespreken.
22.3 Kom jij een vervolg afspraak niet na zonder geldige reden van opgaaf, dan berekenen wij minimaal 3 uur werk door voor gemiste inkomsten. Verzetten van je afspraak is natuurlijk altijd mogelijk, (zie punt 24) als je dit tenminste ruim op tijd en enkel en alleen telefonisch op nummer 0570-561275 aan ons laat weten. 
23. Aanbetaling:
Wij rekenen voor iedere tatoeage sessie een minimale aanbetaling van €80.- Een sessie duurt maximaal 5 uur. Heeft u 2 of meer sessies nodig, dan betaald u het aantal sessies maal de minimale €80.- aanbetaling. Kom jij de afgesproken (aan) betalingsverplichting niet na, dan hebben wij het recht de aanbetaling aan te passen. In het uiterste geval vervallen al je geplande afspraken en houden wij je al betaalde aanbetaling voor tekenwerk en geleden schade. Tevens zal er een rekening worden verstuurd.
24. Verzetten van je afspraak / ziekte:
Verzetten van je afspraak kan altijd, door ziekte of een andere reden. Bespreek dit met ons in persoonlijk telefonisch contact, niet via multimedia, mail o.i.d.  Afspraken annuleren / melden van ziekte en dergelijke d.m.v. multimedia, mail o.i.d. worden niet als zodanig gezien en zullen dan ook worden doorberekend aan de klant. De prijs voor de tatoeage kan dan wijzigen i.v.m. het dan geldende tarief (zie punt 12). 
De nieuwe afspraak moet meteen worden gemaakt bij het verzetten van je afspraak en moet onder normale omstandigheden binnen 12 maanden na de orginele datum vallen.
25. Achteraf bijwerken van tatoeage:
25.1 Meld je verzoek tot bijwerken altijd binnen 4 weken na het zetten bij ons, anders worden er kosten in rekening gebracht.
25.2 Na het tatoeëren geven wij onze nabehandelingsregels mee en deze zijn ook te vinden op onze website.
25.3 Bij goed verzorgen volgens deze regels, komen er geen korstjes op de tatoeage. 
25.4 Als volgens ons, de nabehandelingsregels goed toegepast zijn en het toch nodig is de tatoeage bij te werken, dan doen wij dit in de regel gratis, als dit op tijd, zoals hierboven beschreven is gebeurd. 
25.5 Als we zien dat er korstjes zijn geweest (witte littekentjes) en de tatoeage volgens ons niet goed is verzorgd, dan brengen wij de kosten van bijwerken in rekening. Natuurlijk brengen we ook kosten in rekening als de tatoeage moet worden uitgebreid.
25.6 Voor het bijwerken / opnieuw laten inkleuren van tatoeages die niet binnen 4 weken na het zetten zijn gemeld worden altijd kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor worden bepaald nadat wij de tatoeage hebben gezien en beoordeeld. 
25.7 Bij twijfel kun je het beste langs komen in de shop, na een telefonische afspraak, om je tatoeage te laten controleren door ons.
26. Op tijd op afspraak komen:
Kom je 15 minuten te laat op de afspraak, zonder geldige reden, dan zal die afspraak komen te vervallen. 
Tevens ben je dan de aanbetaling voor die afspraak kwijt en zal er opnieuw een afspraak en aanbetaling gedaan moeten worden. 
Als je optijd belt als er iets is voor gevallen, maximaal 14 minuten later dan de afspraak staat ingepland, (tel: 0570-561275), kunnen we kijken of het die dag nog zal lukken. Kom jij je afspraak helemaal niet na, zonder geldige reden, dan ben je de aanbetaling volledig kwijt, ook die van je vervolg afspraken. Afzeggen, of verzetten van je afspraak kan enkel en alleen telefonisch tijdens onze openingstijden op nummer 0570-561275. Ook wanneer je ziek bent. 
Afzeggen of verzetten via vrienden of via multimedia (email, facebook o.i.d.) worden niet als afzegging en of verzetten gezien. Je zult dan al je aanbetaling(en) volledig kwijt zijn. Tevens zal er dan een rekening worden gestuurd voor gederfde inkomsten. Kinderen onder de 13 jaar mogen onze shop niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d.
27. Meldplicht datalekken:
27.1 Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek. 
27.2  Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.
27.3  Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.
27.4 De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
27.5 Indien blijkt dat bij Team Tattoo Herco sprake is van een datalek, dat door klant gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en / of de betrokkene(n), dan zal Team Tattoo Herco / klant daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Team Tattoo Herco bekend is geworden met het datalek. Team Tattoo Herco probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.
28. Bijzondere omstandigheden m.b.t. Herco, Magda of Sally:
28.1. Het kan helaas gebeuren dat Herco, Magda en of Sally, al dan niet blijvend, niet meer kunnen en of mogen werken door: (kortstondige) ziekte, (al dan niet blijvende) invaliditeit, brand, wateroverlast, stormschade, stroom uitval, epidemie, pandemie, oorlog, overlijden of ieder ander onheil van buitenaf die van toepassing kan zijn en die niet te voorzien waren.
28.2. In bepaalde gevallen heb je wel recht op gedeeltelijke retour van je aanbetaling.
28.2.a. Je hebt wél recht op gedeeltelijke teruggave wanneer er sprake is van: Overlijden van jouw artiest, werkzaam bij Team Tattoo Herco, (maar wij gaan er natuurlijk van uit dat jij dan je afspraak laat overnemen door de andere artiest werkzaam bij Team Tattoo Herco.)
28.2.b. Blijvende invaliditeit van jouw artiest waardoor het voor jouw artiest, werkzaam bij Team Tattoo Herco, onmogelijk is zijn of haar werk voort te zetten. (maar wij gaan er natuurlijk van uit dat jij dan je afspraak laat overnemen door de andere artiest werkzaam bij Team Tattoo Herco.)
28.3  Je hebt géén recht op geheel of gedeeltelijke teruggave wanneer er sprake is van:
28.3.a. (Kortstondige) ziekte, brand, wateroverlast, stormschade, stroom uitval, epidemie, pandemie, of ieder ander onheil van buitenaf die van toepassing kan zijn en die niet te voorzien waren. Er is tenslotte veel bespreek en tekenwerk in jouw tattoo gaan zitten.
28.4. In geval van punt 27.2. Wordt jij telefonisch of via sms of e-mail op de hoogte gebracht. 
28.4.a. Je hebt vanaf dat moment, 30 dagen de tijd, om te reageren via mail naar teamtattooherco@gmail.com of telefonisch op nummer 0570-561275. Daarna is het niet meer mogelijk een gedeelte van je aanbetaling terug te ontvangen.
28.4.b. Het innen van een gedeelte van de aanbetaling kan alleen op vertoon van het aan jou via email toegestuurde afspraak en aanbetalingsformulier.
28.4.c. Je krijgt het volgende deel van je aanbetaling retour:
28.4.c.1. Afspraken voor een freehand tattoo, waar voorbereidend tijd d.m.v. bespreken in is gestoken voor advies en tekenwerk op de pc: 35% terugbetaling van je aanbetaling.
28.4.c.2 Afspraken voor een tattoo die al geheel is getekend en uitgewerkt: 20% terugbetaling van je aanbetaling. Hier is veel teken-, advies- en uitvoeringswerk in gestoken.

 Bespreken.

 • HET BESPREKEN VAN JE TATTOO IS NATUURLIJK GRATIS!
  Daarom staat er in je mail die je net hebt ontvangen: "datum en tijd met een aanbetaling van: €0,00
 • Komen er uit dit gesprek, 1 of meerdere afspraken om de tattoo te zetten, dan zal dit aanbetaald moeten worden.
 • De aanbetaling is dan €80.- PER afspraak, WAARVOOR NIET GEPIND KAN WORDEN.
 • Wij geven jou graag de aandacht die jij verdient.
Wanneer je dan langs komt om je tatoeage te bespreken, zet dan a.u.b. al je ideeën en foto's op een USB-stickje of maak een gratis account aan op Pinterest.
Pinterest is een geweldige website waar je zeer veel ideeën kunt op doen en wij kunnen er vanaf onze computer weer bij komen.
Vanaf een mobieltje werkt voor ons namelijk niet makkelijk. 
TIP:
Bij het zoeken op Google of Pinterest, gebruik dan engelstalige zoektermen, het liefst zonder het woord "tattoo" er achter te zetten.
Er komen dan meer voorbeelden / ideeën te voorschijn. Zoek ook op "losse" afbeeldingen, wij kunnen hier weer 1 tatoeage van maken. (zie afbeelding hier onder)
Zoek je bijvoorbeeld een tatoeage van een doodskop met roos, zoek dan niet naar: "doodskop met een roos tattoo" Maar zoek bij afbeeldingen naar een "skull" en  "rose". Geloof ons, er gaat een wereld voor je open. Meer uitleg is te lezen als je op de afbeelding klikt.

Geschat bedrag.

• Wanneer er sprake is van een geschat bedrag, zal van dit geschatte bedrag nog de aanbetaling in mindering worden gebracht.

Huid.

Iedere huid is anders en kan dus anders reageren op een behandeling. Team Tattoo Herco kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Bij tatoeages betreft dit bijvoorbeeld het uitvloeien / "wash-out" van de tattoo. Bij twijfel kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen en wij kijken dan samen naar een passende oplossing.

Nieuwsbrief.

Omdat je nu klant bent bij Team Tattoo Herco, ben je opgenomen op onze nieuwsbrief, waarvoor je bij het maken van je afspraak hebt getekend.
Je ontvangt de nieuwsbrief tot maximaal 4 x per jaar met erg leuke acties en mooie aanbiedingen.
Mocht er iets heel belangrijks gebeuren binnen Team Tattoo Herco, dan zal het misschien vaker zijn.
Wil je geen nieuwsbrief (meer) ontvangen, meld je dan zeer eenvoudig af.
Let op: Je ontvangt dan ook geen verjaardag vouchers meer!

Privacy.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en u zich aanmeld als klant bij Team Tattoo Herco, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Team Tattoo Herco. U dient zich ervan bewust te zijn dat Team Tattoo Herco niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Team Tattoo Herco respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens:
Bij het gebruiken van onze dienst krijgen wij de volgende informatie over jou:

 • Je naam en adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

De wet noemt dit "persoonsgegevens" en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder.
Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we een toestemmingsverklaring moeten invullen voor de NVWA en GGD.
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Prodes. Wij en Prodes zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan de bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank.
We bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de bestelling af te handelen. Sommige informatie bewaren wij langer, omdat dat van de wet moet. Wij moeten bijvoorbeeld bewijs van je aankoop en je factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Team Tattoo Herco. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Cookies
Voor deze website www.tattooherco.eu gebruiken we alleen  functionele cookies, dit om de bestelling te kunnen bijhouden totdat de  bestelling is afgerond, en om bij te houden wie er ingelogd is.
Wij gebruiken op www.tattooherco.eu cookies dus niet voor analyse  o.i.d.; wij hebben dus alleen cookies die nodig zijn om de functie van  de website uit te voeren.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van de betaalfunctie, en ook daarbij wordt alleen het ordernummer en bedrag uitgewisseld. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en / of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens, inzage en wijzigen van je gegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van al jouw persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Je hebt de volgende rechten

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens.
 • Je gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen zodat het niet meer herleidbaar is tot jou als persoon.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens zoals:
  Het volgen van je bezoek op onze website (tracking).
  Het gebruiken van je aankoopgegevens en voorkeuren om je specifieke prodyctinformatie te kunnen sturen.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Nieuwsbrief 
Wij willen jou graag de nieuwsbrief sturen over acties en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per mail en social media. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat hoe dat moet. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. En via Social Media kun je ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Cookies uitzetten heeft als gevolg dat u niet kunt bestellen.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen:

Pin.

 • Om het voor iedereen duidelijk te maken:
 • Vooralsnog is het niet mogelijk om bij Sally te pinnen.
 • Alle aanbetalingen moeten in ieder geval ook bij Herco worden gepind.
 • Omdat soms niet bekend is wie van ons de tattoo gaat zetten.
 • Wij hopen op jullie medewerking en begrip.

Rechten.

• Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aantal geschatte tatoeage uren die wij opgeven.
• De tijd wordt door ons ingeschat en is niet bindend.

Risico.

De GGD vindt het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s. Het aanbrengen van een tatoeage is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat je besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygienische behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je tatoeage er niet mooier op maken. Onder de 16 jaar wordt een tatoeage sterk afgeraden. Wil je het toch en je bent onder de 16 jaar, dan moet je wettige vertegenwoordiger meekomen naar de shop. Overigens is een tatoeage op de hals, het hoofd, de handen en polsen onder de 16 jaar sowieso niet toegestaan. Voordat je een tatoeage laat aanbrengen word je gevraagd een toestemmingsverklaring in te vullen. In deze toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid. 

Tijdens het aanbrengen van een tatoeage worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoflen onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het  leven blijvende afbeelding. De inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Voordat de tatoeage wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zo nodig wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje. Het aanbrengen van een tatoeage moet zo hygienisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; de naald die door je huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag  niet met de blote handen worden aangeraakt. De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De inkt die voor jou gebruikt wordt zit in kleine inktcups en mag alleen voor jou worden gebruikt. Overgebleven inkt wordt weggegooid. Tijdens het aanbrengen van de tatoeage worden tissues gebruikt. Uiteraard moeten de tissues schoon zijn en direct na gebruik worden weggegooid. De tatoeëerder draagt tijdens het aanbrengen van je tatoeage handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij of zij iets anders aanraakt dan het tatoeëerapparaat, een tissue of je huid. Na afloop wordt de getatoeeerde plek verzorgd en afgedekt.

Tips.

Drink 1 uur voor je afspraak 1 longdrink glas appelsap, niet meer, niet minder! Appelsap heeft de mooie eigenschap dat het bloeden minder wordt. Drink 3 dagen voor je afspraak geen alcoholische dranken. We mogen je niet behandelen als je vooraf alcohol hebt gedronken. Kom schoon, fris, ontspannen, uitgerust en op tijd op je afspraak. Zorg er voor dat je een goede maaltijd eet voor je afspraak. Neem bij een lange sessie lunch mee. Een Mars of Snicker zijn snelle suikers en dus erg goed voor tussendoor. Doe je aan krachtsport / fitness, train 2 dagen voor je afspraak niet de te behandelende plek. Het kan dan pijnlijker zijn omdat je spieren gespannen zijn. Scheer het liefst niet zelf de te behandelende plek. Neem geen drugs van te voren in en rook geen wiet of hasj. Tabak is geen probleem. Smeer geen verdovende substanties op de plek waar je behandeld wordt. Geen pijnstillers slikken zoals paracetamol, ibuprofen e.d. hiervan ga je meer bloeden, wat een negatief effect heeft op de behandeling. Als je bloedverdunners gebruikt, dit overleggen met je arts, om deze aan te passen. Houdt jij je niet aan bovenstaande regels dan is de kans erg groot dat je tattoo overmatig gaat bloeden wat de genezing van je tattoo niet ten goede komt. Heb jij een afspraak gemaakt voor een tattoo en je wilt deze toch wijzigen? Lees dan de algemene voorwaarden maar eens goed door.

Uurtarief.

• Wij werken normaal gesproken, als het om grotere tattoos gaat, met een uurtarief.
• Wij werken dan gemiddeld 3 tot 4½ uur per sessie.
• De pauze worden niet meegerekend!
• Je betaald het aantal uren dat er op die sessie gewerkt wordt, min de aanbetaling die jij voor die bewuste sessie al hebt betaald.
• De rest van de aanbetaling blijft dan staan tot de volgende sessie.

Verhinderd.

Kom je 15 minuten te laat op de afspraak, zonder geldige reden, dan zal die afspraak komen te vervallen. Tevens ben je dan de aanbetaling voor die afspraak kwijt en zal er opnieuw een afspraak en aanbetaling gedaan moeten worden. Als je op tijd belt als er iets is voor gevallen, maximaal 15 minuten later dan de afspraak staat ingepland, (tel: 0570-561275), kunnen we kijken of het die dag nog zal lukken. Kom jij je afspraak helemaal niet na, zonder geldige reden, dan ben je de aanbetaling volledig kwijt, ook die van je vervolg afspraken. Afzeggen, of verzetten van je afspraak kan alleen telefonisch tijdens onze openingstijden. Ook wanneer je ziek bent. Afzeggen of verzetten via vrienden of via multimedia (email, facebook o.i.d.) worden niet als afzegging en of verzetten gezien. Je zult dan al je aanbetaling(en) volledig kwijt zijn. Tevens zal er dan een rekening worden gestuurd. Voor meer informatie hieromtrent lees onze algemene voorwaarden. Wij houden erg van fris gedouchte klanten die lekker ruiken. Kinderen onder de 13 jaar mogen onze shop niet betreden, ook niet onder begeleiding of in kinderwagens o.i.d.