In Het Nieuws

Hier staan enkele (oude) krantenartikelen die ik nog bewaard had, of die ik weer kreeg toegezonden. Soms alleen de foto.

krantenartikel 2020 
met Ollie, klant van Sally

krantenartikel 2020 
met Anneke

krantenartikel 2016

krantenartikel 2003

krantenartikel 1998

tijdschrift uit Brazilie 1997

tijdschrift uit Brazilie 1997

krantenartikel 1997

krantenartikel 1997

krantenartikel 1997

krantenartikel 1997

krantenartikel 1995

krantenartikel 1995

krantenartikel 1992

krantenartikel 1991

krantenartikel 1990

krantenartikel 1989

krantenartikel 1985